úterý 13. prosince 2011

Nový videotutoriál - tentokrát o práci s obrázky

Do necelých 3 minut jsme shrnuli všechny podstatné informace o galerii obrázků, možnosti úprav vloženého obrázku a změny barvy pozadí snímku - nový video návod naleznete zatím pouze na youtube.com (http://www.youtube.com/watch?v=h2Dhlm9JaQY), brzy se ale objeví i v sekci video návody přímo na portálu EduRibbon.

Co nového na EduRibbonu?
Pracujeme ještě na úpravách a opravách několika drobných chyb a připravujeme také nové zajímavé funkce. Také se připravuje rozšíření galerie obrázků o nové kliparty.
Na portálu přibývají snímky jako houby po dešti - dokonce i o houbách :-)Těší nás, že neustále narůstá počet uživatelů - pasivních i těch aktivních, kteří si již sami snímky připravují.

Portál EduRibbon jsme v posledních 4 týdnech představili na několika konferencích, seminářích a setkáních a všude jsme se setkali s pochvalnými reakcemi - což nás samozřejmě velice těší a motivuje do další práce. Pokud nám chcete zaslat svůj názor na portál EduRibbon i Vy, neváhejte. Kontaktovat nás můžete různě:
- přidat komentář pod tento článek zde na bloggeru
- napsat komentář na zeď na facebooku
- napsat nám e-mail: info@dosli.cz
Pochvala nás potěší :-) a Vaše připomínky nám pomohou portál zlepšovat.

Přejeme Vám pěkný den a hodně úspěchů nejen při práci s EduRibbonem :-)

středa 30. listopadu 2011

Novinky a aktualizace EduRibbon.cz

Uplynulý měsíc jsme hodně zapracovali na odladění spousty drobných chyb, které znepříjemňovaly práci uživatelům - tedy spousta piplavé práce, málo "hmatatelných" změn, ale zato hodně užitku.


Co je tedy nově opraveno?

 • Opraveny skupiny - nově se složitější skupiny čítající mnoho objektů nebo skupiny složené z několika různých podskupin plynuleji pohybují a mění (velikost, rotace).
 • Opraven přesun do pozadí - následné nežádoucí rozdělení skupiny a špatné nastavení prvků v popředí a v pozadí v rámci skupiny.
 • Opravena Galerie obrázků (v IE) a její výrazné zrychlení všeobecně.
 • Opraveno skrývání nabídek (action button) vlevo nahoře - nabídky se zobrazují pouze tehdy, pokud je vybrán objekt. Navíc se zobrazují pouze relevantní nabídky (např. pokud nemá kruh výplň, je nabídka pro výplň minimalizovaná, apod.)
 • Opraveno zamykání objektů u dočasné skupiny - pokud vyberete několik objektů (myší) do dočasné skupiny a té nastavíte uzamčení (celkové nebo částečné), převezmou toto nastavení všechny objekty uvnitř dočasné skupiny.
 • Upraveno kreslení čáry "od ruky" - zrychlení kreslení a následné vyhlazení čáry.
 • Opraveno načítání snímků + opraveno načítání obrázků a textů - vše je teď mnohem rychlejší.
 • Celkové zrychlení - opravena chyba, kdy se EduRibbon vykresloval dvakrát (takže na některých strojích je to až dvojnásobné zrychlení).
 • A hromada dalších oprav drobných chyb.

Přibylo ale také několik nových funkcí. Přímo na webovém portálu naleznete tyto novinky:


 • přidána tlačítka pro rychlý přechod na Facebook a Blogger - těšíme se na nové čtenáře a fanoušky :-)
 • přidány video tutoriály - videonávody můžete nově spouštět přímo z našeho webu, zůstaly ale i na youtube. • u každého snímku se nově zobrazuje: počet spuštění, pro jakou věkovou skupinu je snímek určen a vyučovací předmět.
 • nově jsou všechny snímky v katalogu šedě ohraničeny (vlastní snímky přihlášeného uživatele jsou ohraničeny oranžově) - z důvodu větší přehlednosti.


 • Založení nového snímku - nově se vyplňují údaje o věkovém rozmezí a vyučovacím předmětu - tyto údaje jsou spolu s názvem snímku povinné. • Přidána možnost odkazovat přímo na snímek - adresu odkazu získáte v dialogu  "sdílení snímku".


Několik novinek se týká také editoru snímků:

 • Přidáno orientační ohraničení objektům, které "nejdou vidět" - tedy nemají nastaveno žádné ohraničení ani výplň. Toto ohraničení je vidět pouze při editaci, při prezentaci zmizí. • Textové pole - po nakreslení textového pole se v něm ihned rozbliká kurzor a  můžete začít psát (dříve byl nutný dvojklik do textového pole).
 • Hodnocení snímku - při prezentaci snímku může přihlášený uživatel udělit snímku hodnocení ve formě hvězdiček.

úterý 25. října 2011

Aktualizace a novinky na EduRibbon.cz (21.10. 2011)

Opět tu máme plno oprav a novinek, které vylepšují EduRibbon.cz.

Co se změnilo na úvodním portálu www.eduribbon.cz?
 • Možnost zaslat si zapomenuté heslo - nově vygenerované heslo pak máte možnost si změnit v nastavení uživatele.
 • Opravené zobrazování hintů - malé nápovědy při najetí kurzorem na tlačítko.
 • Přidána informační hláška "Žádný snímek nebyl nalezen" - pokud po nastavení filtru nebyl nalezen žádný snímek.
 • Možnost duplikace vlastního snímku.
 • Při načítání se zobrazuje informační hláška "Načítá se" - takže víte, že se něco děje :-)


Editor snímků zaznamenal také mnoho novinek a úprav:
 • Opravena práce s obrázky - obrázky se nově chovají jako klasické objekty, dají se rotovat, měnit velikost, převracet (flip), a podobně.
 • U průhledného obrázku lze dokonce změnit barevnou výplň pozadí!

 • Obrázky se vyhlazují
 • Opravena práce s texty - textové pole se chová jako klasický objekt. Text lze otáčet, převracet, dokonce můžete psát vzhůru nohama nebo zprava doleva a podobně.
 • Textovému poli lze nově nastavit barevnou výplň.
 • Kolem textového pole, které nemá žádné pozadí nebo ohraničení, se pro lepší orientaci vykresluje šedý rámeček.

 • Nově zpracováno ruční kreslení - čára je plynulá a po dokreslení se automaticky vyhlazuje. Nakreslená čára funguje jako klasický objekt - lze ji otáčet, překlopit, kopírovat,měnit velikost.
 • Panely vlastností objektů se nově automaticky schovávají a zobrazují podle toho, jaké vlastnosti objektu nastavíte. Např. pokud objektu zrušíte ohraničení, automaticky se schová panel s možností výběru barvy, sytosti barvy, průhlednosti, tloušťky a stylu čáry tohoto ohraničení. Přece Vám tam nebude zbytečně překážet, když ho nepotřebujete, že?
 • Opravena je i chyba, kdy se po kliknutí na název panel vlastností objektů úplně skryl a nedal se vyvolat zpět.

Na dalších opravách a úpravách se již pilně pracuje. Pokud Vám nějaká funkce akutně chybí nebo narazíte na chybu, neváhejte se ozvat třeba na facebooku nebo reagujte na tento blog. Vaš připomínky a náměty jsou pro nás důležité.

středa 12. října 2011

Násobky šesti

Učíte se s dětmi právě násobilku? Já s dcerkou Eliškou právě bojujeme s násobky šesti. A pomáhá nám s tím EduRibbon.

Na EduRibbon.cz najdete několik snímků pro procvičení násobení a dělení. Nejnovější je kytička násobků šesti:Neváhejte se přidat a využijte se svými dětmi již hotové snímky nebo si sami nové snímky nachystejte :-)
(Pro rychlé vyhledávání snímků použijte políčko "Hledat" a zadejte klíčové slovo matematika nebo násobky.)

Zdraví Hanka s Eliškou

středa 5. října 2011

NEW >> Přiřazování objektů na správné místo

EduRibbon nabízí jednu novou a naprosto úžasnou funkci - vytvoření přiřazovací oblasti na dvě kliknutí!!!
Vytvoříte tak jednoduše úlohy, ve kterých mají žáci popsat obrázek nebo roztřídit objekty do skupin.

K čemu je to dobré?
Žáci při řešení úloh získávají okamžitě zpětnou reakci - správně přiřazený objekt (např. název části těla k příslušnému obrázku) se automaticky přilepí na správné místo, kdežto špatně přiřazený objekt se vrátí zpět na své původní místo.

Jak je to složité připravit?
No a to je právě to úžasné - příprava je totiž úplně jednoduchá!
Při přípravě interaktivního snímku se u vybraného objektu zobrazuje nové tlačítko - ozubené kolečko v levém horním rohu. Po najetí myší na toto kolečko se rozbalí nabídka s možnostmi vložení "oblasti přiřazení":

Objektu můžete určit místo přiřazení dvěma způsoby:
 ručně nakreslit obdélníkovou oblast přiřazení nebo
určit jiný objekt (klipart, nakreslený tvar nebo i skupina objektů), ke kterému se náš objekt má přiřadit.


Jakmile zvolíte způsob určení, klikněte na příslušnou ikonku. Okamžitě při prvním pohybu kurzorem se zobrazí čára od našeho objektu a pohybem kurzoru ji nasměrujete k cílovému místu. V případě přiřazení k objektu se automaticky ohraničí objekt, na který kurzor najede. Kliknutím myší jen potvrdíte umístění přiřazované oblasti. V případě ručního režimu musíte přiřazovanou oblast tažením myší na příslušném místě vyznačit.


V praxi to vypadá asi takto - podívejte se na video:

A taky si to tady rovnou vyzkoušejte:


Poznámka nakonec
Jeden objekt může být přiřazen pouze k jedné oblasti. Ale naopak - k jednomu objektu můžete přiřadit více objektů (např. na plochu obdélníku s aktovkou na následujícím obrázku je přiřazeno celkem 10 různých objektů).

pondělí 26. září 2011

Aktualizace - Filtrování snímků

Novinkou na webovém portálu EduRibbon.cz jsou barevná tlačítka, která naleznete na liště u vyhledávání.


Nová tlačítka Vám umožní filtrování interaktivních snímků podle jejich stavu (více informací o stavech snímků v minulém blogu) a u přihlášeného uživatele filtrování vlastních snímků.

Takto se zobrazují tlačítka nepřihlášenému uživateli...

...a takto přihlášenému.

Pomocí tlačítek nalevo od pole "Hledat..." jednoduše zobrazíte seznam
všech snímků nebo

pouze mých snímků - tedy snímků, jejichž jsem autorem (tato volba není dostupná nepřihlášenému uživateli)


Pomocí tlačítek napravo od pole "Hledat..." si můžete vyfiltrovat snímky podle jejich stavu (o stavech snímků byl minulý blog).


Ověřené snímky - dokončené snímky, které prošly ověřením a nevyskytuje se na nich nic nevhodného.


Dokončené snímky - dokončené snímky, které čekají na ověření administrátory portálu.


Rozpracované snímky - snímky ve fázi přípravy. Tyto snímky může vidět pouze jejich autor (proto se nepřihlášenému uživateli toto tlačítko nezobrazuje).


Všechna tlačítka můžete libovolně kombinovat a zároveň můžete využít vyhledávání pomocí klíčových slov.

čtvrtek 22. září 2011

Stavy interaktivních snímků

Interaktivní snímky na portálu EduRibbon.cz jsou nově (od 20. 9. 2011) označeny grafickým symbolem stavu (rozpracovaný, dokončený neověřený a dokončený ověřený) a můžete se s nimi setkat ve formě barevné značky v pravém horním rohu náhledu snímku. Stav snímku ovlivňuje možnost práce se snímkem a jeho využitelnost.

Označení stavu snímků má uživatelům portálu pomoci v rychlé orientaci mezi snímky a v jejich jednoduchém filtrování a vyhledávání.


Grafické znázornění stavu snímku (k 30.9.2011)


ROZPRACOVANÝ SNÍMEK
je nedokončený snímek, který zatím nemá být viditelný široké veřejnosti. Snímek vidí pouze přihlášený autor snímku. Po dokončení může autor snímek uložit mezi „dokončené“ snímky. Rozpracovaný snímek nelze sdílet ani zobrazit ve formě prezentace snímku.

DOKONČENÝ SNÍMEK
je připravený snímek, který jeho autor považuje za finální. Nebyl však zatím ověřen administrátory webu. Dokončený snímek mohou vidět všichni uživatelé portálu EduRibbon, ale až po povolení „zobrazit i neověřené snímky“. Dokončený snímek je možné prezentovat a sdílet.
Autor může svůj dokončený snímek libovolně editovat a po dokončení editace uložit buď zpět mezi "dokončené" nebo mezi "rozpracované" snímky.


Co je to ověření a proč to děláme?
Přestože předpokládáme, že služby portálu EduRibbon.cz budou používat pouze slušní uživatelé bez nekalých úmyslů, řídíme se heslem "důvěřuj, ale prověřuj". Ověření snímku v této fázi neřeší jazykovou ani obsahovou korekturu - administrátoři pouze zhodnotí, zda obsah snímku neporušuje právní předpisy a neodporuje všeobecně platným mravním normám. Za jazykovou a věcnou správnost snímku zodpovídá vždy autor.

Dokončený snímek může administrátor kdykoliv ověřit a přesunout tak mezi ověřené snímky. Administrátor však může nevhodný snímek také vrátit zpět mezi "rozpracované" (k úpravě) nebo bez upozornění úplně smazat (v případě nevhodného obsahu).

OVĚŘENÝ DOKONČENÝ SNÍMEK
je důvěryhodný snímek, který se zobrazuje na úvodní straně portálu EduRibbon.cz. Snímek mohou vidět všichni uživatelé portálu EduRibbon, je možné jej prezentovat a sdílet.
Autor může svůj snímek editovat, po uložení změn se však snímek uloží mezi neověřené dokončené snímky (oranžové), případně lze snímek uložit i mezi "rozpracované".

Porovnání různých stavů interaktivních snímků

U snímků připravujeme v brzké době také možnost:
 • nahlásit nevhodný obsah
 • hodnotit snímek (pro přihlášené uživatele)
 • vkládat k snímku komentáře (pro přihlášené uživatele)

Aktualizace a novinky na EduRibbon.cz (20.9.2011)

Dne 20. 9. 2011 proběhla aktualizace portálu EduRibbon.cz – přehled změn, úprav a novinek naleznete níže:

Portál EduRibbon.cz

 1. Opravený karusel - na úvodní straně portálu EduRibbon.cz se již snímky korektně řadí do více stránek, mezi kterými se lze přepínat. Tento karusel je určen pouze pro 27 nejnovějších snímků (řazeno od nejnovějšího). Starší snímky lze dohledat pomocí klíčových slov (vyhledání).
 2. Přihlášení - pamatuje si poslední zadanou emailovou adresu.
 3. Opraveno odeslání nového hesla (funkce „zapomenuté heslo“).
 4. Možnost upravit uživatelské údaje (jméno, heslo, zasílání novinek) – kliknutím na e-mail přihlášeného uživatele (v pravém horním rohu) zobrazíte formulář.
 5. Opravena možnost editovat snímek po vyhledání.
 6. U snímku se zobrazuje jméno autora.
 7. Začínáme řešit STAVY snímků. Stav snímku je znázorněn malou ikonkou u náhledu snímku. (červená = rozpracovaný snímek, oranžová = dokončený ale neověřený snímek, zelená = dokončená a ověřený snímek) Podrobnější popis naleznete v samostatném blogu.
 8. V zápatí stránky se zobrazuje verze webu – v tuto chvíli v1.1.
 9. Podpora prohlížeče Internet Explorer 7 a vyšší.
Engine pro přípravu snímků
 1. Upravena filozofie přidávání tagů (klíč. slov) u snímku – po kliknutí na tlačítko + lze hned psát a zadané slovo se uloží i pokud nepotvrdíte přidání kliknutím na tlačítko + za polem.
 2. Upraveny názvy složek v galerii obrázků (místo podtržítek mezery).
 3. Při ukládání snímku nabízí aplikace volbu - uložit do čekárny nebo do dílny (to souvisí se statusy snímku – viz bod 7).

úterý 13. září 2011

Geometrie na EduRibbonu

Na Eduribbon.cz přibylo několik nových interaktivních snímků. Podívejte se, jak můžete využít interaktivní tabuli v geometrii:

Jednoduchý popis geometrických tvarů


Osová souměrnost


Metodický popis
1. Klikněte na modrý trojúhelník - vyznačí se obrysy s nabídkou funkcí.
2. Přesuňte střed trojúhelníku (oranžové kolečko uprostřed) vodorovně na osu "o".
3. Překlopte trojúhelník funkcí "převrácení vodorovné".
Vzniklý tvar je osově souměrným obrazem původního trojúhelníku.
4. Označte vrcholy nového trojúhelníku.

úterý 6. září 2011

Historie projektu

První verze programu EduRibbon vznikla již v roce 2005 – jak desktopová aplikace. Důvodem byl velký boom interaktivních tabulí v českém školství. Kromě dvou až tří velkých hráčů, kteří do té doby marketingově a obchodně masírovali trh se svým kvalitním, avšak velice drahým HW s propracovaným proprietárním SW, se na trh začaly dostávat alternativní interaktivní systémy, kterým kvalitní software většinou chyběl.

Ve snaze prosadit tyto levnější alternativy a masivně rozšířit interaktivitu do českého školství jsme se rozhodli vyvinout nezávislý SW pro interaktivní tabule libovolné značky. Troufám si říci, že díky tomuto počinu jsme umožnili rozjet prodej alternativních interaktivních systému, které by jinak nebyly po softwarové stránce schopné ve školství konkurovat. Program EduRibbon společně s programem EduBase 2 se ve formě OEM licencí dodává k různým interaktivním systémům (ONfinity, interaktivní dataprojektory Sanyo, PolyVision ENO, apod.)

Postupem času došlo k obrovskému nárůstu počtu značek interaktivních tabulí na českém trhu a interaktivní tabule je součástí vyučování na téměř každé základní škole. Interaktivní tabule už se přestala považovat za nějakou modlu, ale stává se běžnou pomůckou, periferií, která umožňuje názornou prezentaci digitální výukových materiálů. Běžně je ve škole několik interaktivních tabulí různých značek a s různým softwarovým vybavením a to učitelům způsobuje jisté komplikace:
 • dodaný software lze využít pouze s příslušnou tabulí, jinak poruším licenci,
 • pokud chci vytvořenou interaktivní prezentaci využít na jiné tabuli, musím si stáhnout a nainstalovat prohlížeč (zbytečně zabraných pár mega na disku a spousta mého času),
 • připravené interaktivní snímky mám uložené na různých počítačích, na FLASH disku, apod. – je problém najít to co právě potřebuji,
 • snímky fungují jako samostatný výukový objekt, těžce je integruji např. do e-learningu.

A zde se otevírá zajímavý tržní prostor, který vyplňuje nově spuštěný webový portál EduRibbon.cz – služba, která umožňuje vytvářet, sdílet a ukládat připravené interaktivní snímky bez nutnosti instalace jakékoliv aplikace. Interaktivní snímek je připraven k okamžitému použití přímo v okně webového prohlížeče kdykoliv a kdekoliv. Webový portál EduRibbon.cz je přímým následovníkem programu EduRibbon a jedná se již o II.generaci systému pro tvorbu a podporu interaktivní výuky.

neděle 28. srpna 2011

Jak vložit interaktivní snímek do blogu?

Vložení libovolného interaktivního snímku do blogu je velice snadné. Zkuste si to sami podle následujícího postupu:

1. Otevřete si webový portál EduRibbon.cz. Registrujte se nebo se přihlaste.
(registrace ani přihlášení není nutná, pokud nechcete vytvářet vlastní nový snímek.)

2.  Klikněte na tlačítko "Nový snímek".

3. V editoru vytvořte nový snímek a po dokončení ho uložte.

4. Na portálu EduRibbon.cz si najděte svůj připravený snímek a najeďte na něj kurzorem - zobrazí se Vám několik ikonek.
(Pokud jste žádný nevytvářeli, vyberte si prostě nějaký, který Vás zaujme.)
Vyberte ikonu "Sdílet snímek".

5. V pop-up okně se zobrazí informace o sdíleném snímku. Označte a zkopírujte si HTML kód.

6. Na Bloggeru pod Vaším účtem si založte nový příspěvek a případně napište nějaký úvodní text. Až budete chtít vložit snímek, přepněte se na záložku "Upravit HTML".

7. Do HTML kódu vložte řetězec, který jste si zkopírovali v kroku č. 5.

8. Přepněte se opět na záložku "Napsat" a snímek se zobrazí. Nyní můžete Váš příspěvek na blog publikovat.

Ve skutečnosti bude vložený snímek vypadat takto:

sobota 27. srpna 2011

Proč webový portál EduRibbon vlastně vznikl?

Představte si, že jste učitel (pokud jím tedy opravdu nejste). Učíte ve škole, která nakoupila několik interaktivních tabulí. A protože ceny tabulí jsou velice různorodé, nakoupila škola tabule různých značek... podle toho, jaké byly právě finance. Ke každé tabuli je dodáván proprietární software pro přípravu interaktivních výukových podkladů. Kvalita softwaru značně kolísá a dá se říci, že s cenou tabule tvoří přímou úměrnost. Licenční podmínky dodaného softwaru umožňují přípravu materiálů pouze ve spolupráci s příslušným hardwarem, takže pro různé tabule připravujete podklady v různých programech, které se musíte naučit využívat, instalujete různé prohlížeče (viewery), abyste mohli využít vytvořené materiály i na tabuli jiné značky a přenášíte si svou práci z jedné tabule na druhou.

Mimo interaktivní tabuli využíváte také další moderní výukovou metodu - e-learning. Publikujete v něm různé připravené výukové materiály, ze kterých mohou žáci čerpat při domácí přípravě. Možná, že Váš e-learning je natolik snadný, že v něm zvládnete vytvářet interaktivní on-line testy, řešené příklady, hypertextově propojené učební texty, vkládat videa, apod. (ano, mluvím o EduBase 2 :-) anebo e-learningový systém využíváte spíše jako rozcestník k různým wordovským a PDF dokumentům, protože tvorba učebních materiálů je natolik komplikovaná, že ji drtivá většina normálních učitelů nezvládne (ano, mluvím o Moodle :-).

Ke komunikaci se svými žáky - jako správný "cool" učitel - využíváte sociální sítě (FaceBook, Google+) nebo třeba blogujete (Blogger, apod.) a diskutujete na fórech (PHP BB, apod.).

A právě pro Vás vznikl webový portál EduRibbon.cz, který Vám nabízí možnost:

 • jednoduše vytvořit interaktivní výukový snímek (a využít ho bez ohledu na značku tabule),
 • mít ho díky webovému úložišti kdykoliv a kdekoliv dostupný (odpadá problém s přenosem dat),
 • sdílet vytvořené materiály s ostatními učiteli (inspirace se někdy hodí),
 • propojit interaktivitu s různými sociálními sítěmi a službami (zadejte interaktivní úkol třeba na Bloggeru),
 • vkládat interaktivní snímky do učebního textu připraveného ve Vašem e-learningovém systému (oživte nudné texty interaktivními úlohami).

A to vše bez nutnosti:

 • instalovat další software, což zabere Váš čas i místo na disku,
 • spravovat a udržovat aplikaci,
 • platit (základní verze služby je zdarma, postupně přibudou i některé volitelné placené části.)

EduRibbon tedy umožňuje vytvářet a sdílet inetraktivní snímky, propojit jimi několik různých systémů (sociální sítě, e-learning, blogy) a zapojit je tak do výuky. A protože jsme na globálním trhu nic podobného nenašli, vznikl webový portál EduRibbon.cz.

Modernímu vyučování zdar a "cool" učitelům obzvláště :-)
Hana

pátek 26. srpna 2011

První ukázky

Interaktivní snímky vytvořené na portálu EduRibbon.cz lze snadno vkládat do libovolné stránky. Podívejte se na ukázku, co můžete okamžitě připravit a poskytnout Vašim žákům. A nezapomeňte si práci se snímky také sami vyzkoušet! :-)


úterý 23. srpna 2011

Tři, dva, jedna...

Start! Dne 25.8.2011 byl spuštěn pilotní provoz portálu EduRibbon.cz - prvního serveru, kde můžete tvořit nebo čerpat a zejména sdílet interaktivní výukové snímky pro Vaši výuku - a to zdarma.

EduRibbon.cz je první komplexní webový portál pro přípravu výukových materiálů pro interaktivní tabule (libovolné značky) a jejich sdílení prostřednictvím různých sociálních sítí a služeb. Cílovou skupinu tvoří učitelé, lektoři, rodiče a studenti, kterým EduRibbon.cz nabízí nástroje pro snadnou tvorbu, využití a sdílení interaktivních snímků kdykoliv, odkudkoliv a zcela bezplatně!

Naší vizí je uživatelsky snadné propojení populárních sociálních a komunikačních sítí a interaktivní výuky. Snažíme se o neustálé zlepšování a zatraktivňování nabídky funkcí portálu při zachování jednoduchosti a intuitivnosti jejich využití. Máme mnoho skvělých nápadů, které budeme postupně realizovat a kterými Vás budeme chtít nadchnout. Rádi bychom nabídli ucelený nástroj, s jehož pomocí připravíte zajímavé interaktivní prezentace pro své vyučování - integrovatelné do mnoha služeb, které využíváte (Google+, Facebook, Blogger, Moodle, OLAT, EduBase, apod.) a využitelné bez komplikací na libovolném hardwaru kdykoliv a kdekoliv.