úterý 25. října 2011

Aktualizace a novinky na EduRibbon.cz (21.10. 2011)

Opět tu máme plno oprav a novinek, které vylepšují EduRibbon.cz.

Co se změnilo na úvodním portálu www.eduribbon.cz?
 • Možnost zaslat si zapomenuté heslo - nově vygenerované heslo pak máte možnost si změnit v nastavení uživatele.
 • Opravené zobrazování hintů - malé nápovědy při najetí kurzorem na tlačítko.
 • Přidána informační hláška "Žádný snímek nebyl nalezen" - pokud po nastavení filtru nebyl nalezen žádný snímek.
 • Možnost duplikace vlastního snímku.
 • Při načítání se zobrazuje informační hláška "Načítá se" - takže víte, že se něco děje :-)


Editor snímků zaznamenal také mnoho novinek a úprav:
 • Opravena práce s obrázky - obrázky se nově chovají jako klasické objekty, dají se rotovat, měnit velikost, převracet (flip), a podobně.
 • U průhledného obrázku lze dokonce změnit barevnou výplň pozadí!

 • Obrázky se vyhlazují
 • Opravena práce s texty - textové pole se chová jako klasický objekt. Text lze otáčet, převracet, dokonce můžete psát vzhůru nohama nebo zprava doleva a podobně.
 • Textovému poli lze nově nastavit barevnou výplň.
 • Kolem textového pole, které nemá žádné pozadí nebo ohraničení, se pro lepší orientaci vykresluje šedý rámeček.

 • Nově zpracováno ruční kreslení - čára je plynulá a po dokreslení se automaticky vyhlazuje. Nakreslená čára funguje jako klasický objekt - lze ji otáčet, překlopit, kopírovat,měnit velikost.
 • Panely vlastností objektů se nově automaticky schovávají a zobrazují podle toho, jaké vlastnosti objektu nastavíte. Např. pokud objektu zrušíte ohraničení, automaticky se schová panel s možností výběru barvy, sytosti barvy, průhlednosti, tloušťky a stylu čáry tohoto ohraničení. Přece Vám tam nebude zbytečně překážet, když ho nepotřebujete, že?
 • Opravena je i chyba, kdy se po kliknutí na název panel vlastností objektů úplně skryl a nedal se vyvolat zpět.

Na dalších opravách a úpravách se již pilně pracuje. Pokud Vám nějaká funkce akutně chybí nebo narazíte na chybu, neváhejte se ozvat třeba na facebooku nebo reagujte na tento blog. Vaš připomínky a náměty jsou pro nás důležité.

Žádné komentáře:

Okomentovat