úterý 13. září 2011

Geometrie na EduRibbonu

Na Eduribbon.cz přibylo několik nových interaktivních snímků. Podívejte se, jak můžete využít interaktivní tabuli v geometrii:

Jednoduchý popis geometrických tvarů


Osová souměrnost


Metodický popis
1. Klikněte na modrý trojúhelník - vyznačí se obrysy s nabídkou funkcí.
2. Přesuňte střed trojúhelníku (oranžové kolečko uprostřed) vodorovně na osu "o".
3. Překlopte trojúhelník funkcí "převrácení vodorovné".
Vzniklý tvar je osově souměrným obrazem původního trojúhelníku.
4. Označte vrcholy nového trojúhelníku.

Žádné komentáře:

Okomentovat