středa 5. října 2011

NEW >> Přiřazování objektů na správné místo

EduRibbon nabízí jednu novou a naprosto úžasnou funkci - vytvoření přiřazovací oblasti na dvě kliknutí!!!
Vytvoříte tak jednoduše úlohy, ve kterých mají žáci popsat obrázek nebo roztřídit objekty do skupin.

K čemu je to dobré?
Žáci při řešení úloh získávají okamžitě zpětnou reakci - správně přiřazený objekt (např. název části těla k příslušnému obrázku) se automaticky přilepí na správné místo, kdežto špatně přiřazený objekt se vrátí zpět na své původní místo.

Jak je to složité připravit?
No a to je právě to úžasné - příprava je totiž úplně jednoduchá!
Při přípravě interaktivního snímku se u vybraného objektu zobrazuje nové tlačítko - ozubené kolečko v levém horním rohu. Po najetí myší na toto kolečko se rozbalí nabídka s možnostmi vložení "oblasti přiřazení":

Objektu můžete určit místo přiřazení dvěma způsoby:
 ručně nakreslit obdélníkovou oblast přiřazení nebo
určit jiný objekt (klipart, nakreslený tvar nebo i skupina objektů), ke kterému se náš objekt má přiřadit.


Jakmile zvolíte způsob určení, klikněte na příslušnou ikonku. Okamžitě při prvním pohybu kurzorem se zobrazí čára od našeho objektu a pohybem kurzoru ji nasměrujete k cílovému místu. V případě přiřazení k objektu se automaticky ohraničí objekt, na který kurzor najede. Kliknutím myší jen potvrdíte umístění přiřazované oblasti. V případě ručního režimu musíte přiřazovanou oblast tažením myší na příslušném místě vyznačit.


V praxi to vypadá asi takto - podívejte se na video:

A taky si to tady rovnou vyzkoušejte:


Poznámka nakonec
Jeden objekt může být přiřazen pouze k jedné oblasti. Ale naopak - k jednomu objektu můžete přiřadit více objektů (např. na plochu obdélníku s aktovkou na následujícím obrázku je přiřazeno celkem 10 různých objektů).

Žádné komentáře:

Okomentovat