pátek 16. listopadu 2012

Jak jednoduše najít další vhodný snímek?

Během vyučování můžete jednoduchým způsobem zobrazovat další interaktivní snímky k probírané tématice, přestože se nebudete vracet na výběr snímků. Portál EduRibbon.cz vám k tomu poskytuje důmyslný nástroj.Při spuštění portálu EduRibbon.cz si pomocí nástroje Vyhledat snímek najděte snímky, které souvisí s vaší výukou (např. "houby").


Zobrazí se přehled snímků s hledaným výrazem "Houby". Jeden z nich vyberte a kliknutím ho zobrazte.

Na pravé straně snímku naleznete záložku (zobrazíte/skryjete ji kliknutím na úchop), kde naleznete mimo jiné PODOBNÉ SNÍMKY.


Tato sekce obsahuje výběr snímků dle vašich kriterií (zde hledané slovo "Houby"). Kliknutím na vybraný náhled zobrazíte další snímek - rychle a bez nutnosti vracet se zpět na přehled všech snímků.

TIP
Podobně si můžete vyfiltrovat třeba pouze své vlastní snímky - kliknutím na jméno autora vyfiltrujete všechny snímky jednoho autora. Nastavení filtru lze ještě různě kombinovat (autor, předmět, věkové rozhraní...).středa 14. listopadu 2012

Aktualizace portálu

Dnešní aktualizace portálu EduRibbon.cz řeší automatické odhlášení uživatele a s tím spojené nesprávné uložení vytvářeného interaktivního snímku. (Snímek se uložil bez přiřazeného autora a náhledu.)

Pokud dojde během přípravy interaktivního snímku na portálu EduRibbon.cz k automatickému odhlášení uživatele (při delší nečinnosti nebo při náhodném výpadku internetového připojení), zobrazí se při ukládání snímku okno s žádostí o opětovné přihlášení.


Po přihlášení můžete snímek znovu uložit.