úterý 25. října 2011

Aktualizace a novinky na EduRibbon.cz (21.10. 2011)

Opět tu máme plno oprav a novinek, které vylepšují EduRibbon.cz.

Co se změnilo na úvodním portálu www.eduribbon.cz?
 • Možnost zaslat si zapomenuté heslo - nově vygenerované heslo pak máte možnost si změnit v nastavení uživatele.
 • Opravené zobrazování hintů - malé nápovědy při najetí kurzorem na tlačítko.
 • Přidána informační hláška "Žádný snímek nebyl nalezen" - pokud po nastavení filtru nebyl nalezen žádný snímek.
 • Možnost duplikace vlastního snímku.
 • Při načítání se zobrazuje informační hláška "Načítá se" - takže víte, že se něco děje :-)


Editor snímků zaznamenal také mnoho novinek a úprav:
 • Opravena práce s obrázky - obrázky se nově chovají jako klasické objekty, dají se rotovat, měnit velikost, převracet (flip), a podobně.
 • U průhledného obrázku lze dokonce změnit barevnou výplň pozadí!

 • Obrázky se vyhlazují
 • Opravena práce s texty - textové pole se chová jako klasický objekt. Text lze otáčet, převracet, dokonce můžete psát vzhůru nohama nebo zprava doleva a podobně.
 • Textovému poli lze nově nastavit barevnou výplň.
 • Kolem textového pole, které nemá žádné pozadí nebo ohraničení, se pro lepší orientaci vykresluje šedý rámeček.

 • Nově zpracováno ruční kreslení - čára je plynulá a po dokreslení se automaticky vyhlazuje. Nakreslená čára funguje jako klasický objekt - lze ji otáčet, překlopit, kopírovat,měnit velikost.
 • Panely vlastností objektů se nově automaticky schovávají a zobrazují podle toho, jaké vlastnosti objektu nastavíte. Např. pokud objektu zrušíte ohraničení, automaticky se schová panel s možností výběru barvy, sytosti barvy, průhlednosti, tloušťky a stylu čáry tohoto ohraničení. Přece Vám tam nebude zbytečně překážet, když ho nepotřebujete, že?
 • Opravena je i chyba, kdy se po kliknutí na název panel vlastností objektů úplně skryl a nedal se vyvolat zpět.

Na dalších opravách a úpravách se již pilně pracuje. Pokud Vám nějaká funkce akutně chybí nebo narazíte na chybu, neváhejte se ozvat třeba na facebooku nebo reagujte na tento blog. Vaš připomínky a náměty jsou pro nás důležité.

středa 12. října 2011

Násobky šesti

Učíte se s dětmi právě násobilku? Já s dcerkou Eliškou právě bojujeme s násobky šesti. A pomáhá nám s tím EduRibbon.

Na EduRibbon.cz najdete několik snímků pro procvičení násobení a dělení. Nejnovější je kytička násobků šesti:Neváhejte se přidat a využijte se svými dětmi již hotové snímky nebo si sami nové snímky nachystejte :-)
(Pro rychlé vyhledávání snímků použijte políčko "Hledat" a zadejte klíčové slovo matematika nebo násobky.)

Zdraví Hanka s Eliškou

středa 5. října 2011

NEW >> Přiřazování objektů na správné místo

EduRibbon nabízí jednu novou a naprosto úžasnou funkci - vytvoření přiřazovací oblasti na dvě kliknutí!!!
Vytvoříte tak jednoduše úlohy, ve kterých mají žáci popsat obrázek nebo roztřídit objekty do skupin.

K čemu je to dobré?
Žáci při řešení úloh získávají okamžitě zpětnou reakci - správně přiřazený objekt (např. název části těla k příslušnému obrázku) se automaticky přilepí na správné místo, kdežto špatně přiřazený objekt se vrátí zpět na své původní místo.

Jak je to složité připravit?
No a to je právě to úžasné - příprava je totiž úplně jednoduchá!
Při přípravě interaktivního snímku se u vybraného objektu zobrazuje nové tlačítko - ozubené kolečko v levém horním rohu. Po najetí myší na toto kolečko se rozbalí nabídka s možnostmi vložení "oblasti přiřazení":

Objektu můžete určit místo přiřazení dvěma způsoby:
 ručně nakreslit obdélníkovou oblast přiřazení nebo
určit jiný objekt (klipart, nakreslený tvar nebo i skupina objektů), ke kterému se náš objekt má přiřadit.


Jakmile zvolíte způsob určení, klikněte na příslušnou ikonku. Okamžitě při prvním pohybu kurzorem se zobrazí čára od našeho objektu a pohybem kurzoru ji nasměrujete k cílovému místu. V případě přiřazení k objektu se automaticky ohraničí objekt, na který kurzor najede. Kliknutím myší jen potvrdíte umístění přiřazované oblasti. V případě ručního režimu musíte přiřazovanou oblast tažením myší na příslušném místě vyznačit.


V praxi to vypadá asi takto - podívejte se na video:

A taky si to tady rovnou vyzkoušejte:


Poznámka nakonec
Jeden objekt může být přiřazen pouze k jedné oblasti. Ale naopak - k jednomu objektu můžete přiřadit více objektů (např. na plochu obdélníku s aktovkou na následujícím obrázku je přiřazeno celkem 10 různých objektů).