pondělí 26. září 2011

Aktualizace - Filtrování snímků

Novinkou na webovém portálu EduRibbon.cz jsou barevná tlačítka, která naleznete na liště u vyhledávání.


Nová tlačítka Vám umožní filtrování interaktivních snímků podle jejich stavu (více informací o stavech snímků v minulém blogu) a u přihlášeného uživatele filtrování vlastních snímků.

Takto se zobrazují tlačítka nepřihlášenému uživateli...

...a takto přihlášenému.

Pomocí tlačítek nalevo od pole "Hledat..." jednoduše zobrazíte seznam
všech snímků nebo

pouze mých snímků - tedy snímků, jejichž jsem autorem (tato volba není dostupná nepřihlášenému uživateli)


Pomocí tlačítek napravo od pole "Hledat..." si můžete vyfiltrovat snímky podle jejich stavu (o stavech snímků byl minulý blog).


Ověřené snímky - dokončené snímky, které prošly ověřením a nevyskytuje se na nich nic nevhodného.


Dokončené snímky - dokončené snímky, které čekají na ověření administrátory portálu.


Rozpracované snímky - snímky ve fázi přípravy. Tyto snímky může vidět pouze jejich autor (proto se nepřihlášenému uživateli toto tlačítko nezobrazuje).


Všechna tlačítka můžete libovolně kombinovat a zároveň můžete využít vyhledávání pomocí klíčových slov.

čtvrtek 22. září 2011

Stavy interaktivních snímků

Interaktivní snímky na portálu EduRibbon.cz jsou nově (od 20. 9. 2011) označeny grafickým symbolem stavu (rozpracovaný, dokončený neověřený a dokončený ověřený) a můžete se s nimi setkat ve formě barevné značky v pravém horním rohu náhledu snímku. Stav snímku ovlivňuje možnost práce se snímkem a jeho využitelnost.

Označení stavu snímků má uživatelům portálu pomoci v rychlé orientaci mezi snímky a v jejich jednoduchém filtrování a vyhledávání.


Grafické znázornění stavu snímku (k 30.9.2011)


ROZPRACOVANÝ SNÍMEK
je nedokončený snímek, který zatím nemá být viditelný široké veřejnosti. Snímek vidí pouze přihlášený autor snímku. Po dokončení může autor snímek uložit mezi „dokončené“ snímky. Rozpracovaný snímek nelze sdílet ani zobrazit ve formě prezentace snímku.

DOKONČENÝ SNÍMEK
je připravený snímek, který jeho autor považuje za finální. Nebyl však zatím ověřen administrátory webu. Dokončený snímek mohou vidět všichni uživatelé portálu EduRibbon, ale až po povolení „zobrazit i neověřené snímky“. Dokončený snímek je možné prezentovat a sdílet.
Autor může svůj dokončený snímek libovolně editovat a po dokončení editace uložit buď zpět mezi "dokončené" nebo mezi "rozpracované" snímky.


Co je to ověření a proč to děláme?
Přestože předpokládáme, že služby portálu EduRibbon.cz budou používat pouze slušní uživatelé bez nekalých úmyslů, řídíme se heslem "důvěřuj, ale prověřuj". Ověření snímku v této fázi neřeší jazykovou ani obsahovou korekturu - administrátoři pouze zhodnotí, zda obsah snímku neporušuje právní předpisy a neodporuje všeobecně platným mravním normám. Za jazykovou a věcnou správnost snímku zodpovídá vždy autor.

Dokončený snímek může administrátor kdykoliv ověřit a přesunout tak mezi ověřené snímky. Administrátor však může nevhodný snímek také vrátit zpět mezi "rozpracované" (k úpravě) nebo bez upozornění úplně smazat (v případě nevhodného obsahu).

OVĚŘENÝ DOKONČENÝ SNÍMEK
je důvěryhodný snímek, který se zobrazuje na úvodní straně portálu EduRibbon.cz. Snímek mohou vidět všichni uživatelé portálu EduRibbon, je možné jej prezentovat a sdílet.
Autor může svůj snímek editovat, po uložení změn se však snímek uloží mezi neověřené dokončené snímky (oranžové), případně lze snímek uložit i mezi "rozpracované".

Porovnání různých stavů interaktivních snímků

U snímků připravujeme v brzké době také možnost:
 • nahlásit nevhodný obsah
 • hodnotit snímek (pro přihlášené uživatele)
 • vkládat k snímku komentáře (pro přihlášené uživatele)

Aktualizace a novinky na EduRibbon.cz (20.9.2011)

Dne 20. 9. 2011 proběhla aktualizace portálu EduRibbon.cz – přehled změn, úprav a novinek naleznete níže:

Portál EduRibbon.cz

 1. Opravený karusel - na úvodní straně portálu EduRibbon.cz se již snímky korektně řadí do více stránek, mezi kterými se lze přepínat. Tento karusel je určen pouze pro 27 nejnovějších snímků (řazeno od nejnovějšího). Starší snímky lze dohledat pomocí klíčových slov (vyhledání).
 2. Přihlášení - pamatuje si poslední zadanou emailovou adresu.
 3. Opraveno odeslání nového hesla (funkce „zapomenuté heslo“).
 4. Možnost upravit uživatelské údaje (jméno, heslo, zasílání novinek) – kliknutím na e-mail přihlášeného uživatele (v pravém horním rohu) zobrazíte formulář.
 5. Opravena možnost editovat snímek po vyhledání.
 6. U snímku se zobrazuje jméno autora.
 7. Začínáme řešit STAVY snímků. Stav snímku je znázorněn malou ikonkou u náhledu snímku. (červená = rozpracovaný snímek, oranžová = dokončený ale neověřený snímek, zelená = dokončená a ověřený snímek) Podrobnější popis naleznete v samostatném blogu.
 8. V zápatí stránky se zobrazuje verze webu – v tuto chvíli v1.1.
 9. Podpora prohlížeče Internet Explorer 7 a vyšší.
Engine pro přípravu snímků
 1. Upravena filozofie přidávání tagů (klíč. slov) u snímku – po kliknutí na tlačítko + lze hned psát a zadané slovo se uloží i pokud nepotvrdíte přidání kliknutím na tlačítko + za polem.
 2. Upraveny názvy složek v galerii obrázků (místo podtržítek mezery).
 3. Při ukládání snímku nabízí aplikace volbu - uložit do čekárny nebo do dílny (to souvisí se statusy snímku – viz bod 7).

úterý 13. září 2011

Geometrie na EduRibbonu

Na Eduribbon.cz přibylo několik nových interaktivních snímků. Podívejte se, jak můžete využít interaktivní tabuli v geometrii:

Jednoduchý popis geometrických tvarů


Osová souměrnost


Metodický popis
1. Klikněte na modrý trojúhelník - vyznačí se obrysy s nabídkou funkcí.
2. Přesuňte střed trojúhelníku (oranžové kolečko uprostřed) vodorovně na osu "o".
3. Překlopte trojúhelník funkcí "převrácení vodorovné".
Vzniklý tvar je osově souměrným obrazem původního trojúhelníku.
4. Označte vrcholy nového trojúhelníku.

úterý 6. září 2011

Historie projektu

První verze programu EduRibbon vznikla již v roce 2005 – jak desktopová aplikace. Důvodem byl velký boom interaktivních tabulí v českém školství. Kromě dvou až tří velkých hráčů, kteří do té doby marketingově a obchodně masírovali trh se svým kvalitním, avšak velice drahým HW s propracovaným proprietárním SW, se na trh začaly dostávat alternativní interaktivní systémy, kterým kvalitní software většinou chyběl.

Ve snaze prosadit tyto levnější alternativy a masivně rozšířit interaktivitu do českého školství jsme se rozhodli vyvinout nezávislý SW pro interaktivní tabule libovolné značky. Troufám si říci, že díky tomuto počinu jsme umožnili rozjet prodej alternativních interaktivních systému, které by jinak nebyly po softwarové stránce schopné ve školství konkurovat. Program EduRibbon společně s programem EduBase 2 se ve formě OEM licencí dodává k různým interaktivním systémům (ONfinity, interaktivní dataprojektory Sanyo, PolyVision ENO, apod.)

Postupem času došlo k obrovskému nárůstu počtu značek interaktivních tabulí na českém trhu a interaktivní tabule je součástí vyučování na téměř každé základní škole. Interaktivní tabule už se přestala považovat za nějakou modlu, ale stává se běžnou pomůckou, periferií, která umožňuje názornou prezentaci digitální výukových materiálů. Běžně je ve škole několik interaktivních tabulí různých značek a s různým softwarovým vybavením a to učitelům způsobuje jisté komplikace:
 • dodaný software lze využít pouze s příslušnou tabulí, jinak poruším licenci,
 • pokud chci vytvořenou interaktivní prezentaci využít na jiné tabuli, musím si stáhnout a nainstalovat prohlížeč (zbytečně zabraných pár mega na disku a spousta mého času),
 • připravené interaktivní snímky mám uložené na různých počítačích, na FLASH disku, apod. – je problém najít to co právě potřebuji,
 • snímky fungují jako samostatný výukový objekt, těžce je integruji např. do e-learningu.

A zde se otevírá zajímavý tržní prostor, který vyplňuje nově spuštěný webový portál EduRibbon.cz – služba, která umožňuje vytvářet, sdílet a ukládat připravené interaktivní snímky bez nutnosti instalace jakékoliv aplikace. Interaktivní snímek je připraven k okamžitému použití přímo v okně webového prohlížeče kdykoliv a kdekoliv. Webový portál EduRibbon.cz je přímým následovníkem programu EduRibbon a jedná se již o II.generaci systému pro tvorbu a podporu interaktivní výuky.