čtvrtek 22. září 2011

Stavy interaktivních snímků

Interaktivní snímky na portálu EduRibbon.cz jsou nově (od 20. 9. 2011) označeny grafickým symbolem stavu (rozpracovaný, dokončený neověřený a dokončený ověřený) a můžete se s nimi setkat ve formě barevné značky v pravém horním rohu náhledu snímku. Stav snímku ovlivňuje možnost práce se snímkem a jeho využitelnost.

Označení stavu snímků má uživatelům portálu pomoci v rychlé orientaci mezi snímky a v jejich jednoduchém filtrování a vyhledávání.


Grafické znázornění stavu snímku (k 30.9.2011)


ROZPRACOVANÝ SNÍMEK
je nedokončený snímek, který zatím nemá být viditelný široké veřejnosti. Snímek vidí pouze přihlášený autor snímku. Po dokončení může autor snímek uložit mezi „dokončené“ snímky. Rozpracovaný snímek nelze sdílet ani zobrazit ve formě prezentace snímku.

DOKONČENÝ SNÍMEK
je připravený snímek, který jeho autor považuje za finální. Nebyl však zatím ověřen administrátory webu. Dokončený snímek mohou vidět všichni uživatelé portálu EduRibbon, ale až po povolení „zobrazit i neověřené snímky“. Dokončený snímek je možné prezentovat a sdílet.
Autor může svůj dokončený snímek libovolně editovat a po dokončení editace uložit buď zpět mezi "dokončené" nebo mezi "rozpracované" snímky.


Co je to ověření a proč to děláme?
Přestože předpokládáme, že služby portálu EduRibbon.cz budou používat pouze slušní uživatelé bez nekalých úmyslů, řídíme se heslem "důvěřuj, ale prověřuj". Ověření snímku v této fázi neřeší jazykovou ani obsahovou korekturu - administrátoři pouze zhodnotí, zda obsah snímku neporušuje právní předpisy a neodporuje všeobecně platným mravním normám. Za jazykovou a věcnou správnost snímku zodpovídá vždy autor.

Dokončený snímek může administrátor kdykoliv ověřit a přesunout tak mezi ověřené snímky. Administrátor však může nevhodný snímek také vrátit zpět mezi "rozpracované" (k úpravě) nebo bez upozornění úplně smazat (v případě nevhodného obsahu).

OVĚŘENÝ DOKONČENÝ SNÍMEK
je důvěryhodný snímek, který se zobrazuje na úvodní straně portálu EduRibbon.cz. Snímek mohou vidět všichni uživatelé portálu EduRibbon, je možné jej prezentovat a sdílet.
Autor může svůj snímek editovat, po uložení změn se však snímek uloží mezi neověřené dokončené snímky (oranžové), případně lze snímek uložit i mezi "rozpracované".

Porovnání různých stavů interaktivních snímků

U snímků připravujeme v brzké době také možnost:
  • nahlásit nevhodný obsah
  • hodnotit snímek (pro přihlášené uživatele)
  • vkládat k snímku komentáře (pro přihlášené uživatele)

Žádné komentáře:

Okomentovat